ЕП ще очертае приоритетите си за бъдещия законодателен акт за цифровите услуги

Исканията на евродепутатите относно регулирането на цифровите услуги, включително онлайн платформите и пазарите, ще бъдат обсъдени в понеделник и гласувани в сряда.

С предстоящия законодателен акт за цифровите услуги Европейският съюз има за цел да оформи цифровата икономика не само на равнището на ЕС, но и да определи стандартите за останалия свят, както направи в областта на защитата на данните.

В два отделни доклада по „законодателна инициатива“, комисията на ЕП по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) и комисията на ЕП по правни въпроси (JURI) призовават Европейската комисия да разгледа и преодолее настоящите недостатъци в онлайн средата в своя пакет за DSA, който трябва да бъде представен до края на годината.

И двете комисии изискват задължителен механизъм за „уведомяване и действие“ за справяне с незаконното съдържание онлайн. Евродепутатите от комисията по вътрешния пазар също така искат онлайн пазарите да бъдат правно задължени да бъдат прозрачни и да споделят информация с ползвателите, като например относно опасни продукти, продавани онлайн, по-строги правила за защита на потребителите и ефективни мерки за правоприлагане и надзор, наред с други изисквания. Освен това трябва да бъдат предложени специфични правила за предотвратяване (а не само за отстраняване) на пазарните неефективности, причинени от големи платформи.

Комисията по правни въпроси призовава за правна яснота за платформите и гаранции за защита на основните права на потребителите, включително достъп до съдебна защита и по-строги правила за справяне с вредно съдържание като например фалшивите новини. Евродепутатите също така искат потребителите да имат по-голям контрол върху това, което виждат онлайн (включително да могат да се откажат от препоръчано съдържание), по-малко инванзивни таргетирани реклами, по-прозрачно събиране на данни и европейска структура за наблюдение и налагане на глоби.

Трета, незаконодателна резолюция на комисията по граждански свободи (LIBE) е съсредоточена върху въпросите, свързани с основните права, и призовава премахването на съдържанието да бъде „добросъвестно, пропорционално и недискриминационно“, за да се гарантира свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, както и неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Евродепутатите също така посочват, че микротаргетирането въз основа на уязвимостта на хората е проблематично, както и разпространението на изказвания, подбуждащи към омраза, и дезинформация, като искат прозрачност на политиките на извличане на печалби на онлайн платформите.

Pin It on Pinterest