ЕП ще обсъди начините за засилване отговора на ЕС

Координирането на отговора на ЕС в отговор на разпространението на COVID-19 е в центъра на дебата със Съвета и Комисията.

На пленарното заседание с начало 11.30 ч. българско време, Съветът на ЕС и Комисията ще представят и обсъдят с евродепутатите мерките, които ЕС предприема, за да отговори ефективно и координирано на разспространението на COVID-19.

Предложените досега мерки включват незабвавна финансова помощ за нуждаещите се страни, секторна помощ за индустрии застрашени от срив, както и логистична и материална помощ за предоставяне на необходимото медицинско и друго оборудване до местата, където то е необходимо.

Европейската комисия предложи редица мерки за помощ на хората и предприятията за справяне с кризата по координиран начин. Мерките трябва да бъдат одобрени от държавите членки в Съвета, както и от Европейския парламент, преди да могат да влязат в сила. Парламентът ускори процеса на одобряване и прие временни правила за гласуване от разстояние, които да позволят приемането на спешните мерки.

Pin It on Pinterest