EK представя стратегия на ЕС за борба с антисемитизма и насърчаване на начина на живот на евреите

Европейската комисия представя днес първата по рода си стратегия на ЕС за борба с антисемитизма и насърчаване на начина на живот на евреите.

В контекста на обезпокоителното нарастване на антисемитизма в Европа и отвъд нея стратегията представя набор от мерки, структурирани в три области: предотвратяване на всички форми на антисемитизъм; защита и насърчаване на начина на живот евреите в ЕС; насърчаване на научните изследвания и образованието и поддържане на паметта за Холокоста.

Стратегията представя мерки за засилване на сътрудничеството с онлайн дружества с цел прекратяване на антисемитизма онлайн, за по-добра защита на обществените места и молитвените домове, за създаване на европейски център за научни изследвания по въпросите на съвременния антисемитизъм и за изграждане на мрежа от места, които са били свидетели на Холокоста. Тези мерки ще бъдат подпомогнати от международните усилия на ЕС да бъде начело на борбата с антисемитизма в световен план.

Pin It on Pinterest