ЕК представя първата по рода си стратегия за равнопоставеност на ЛГБТИК в ЕС

Европейската комисия представи първата по рода си стратегия на ЕС за равнопоставеност на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, небинарните, интерсексуалните и куиър лица (ЛГБТИК), обявена от председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза през 2020 г.

Въпреки че през последните години в ЕС беше постигнат напредък по отношение на равнопоставеността на ЛГБТИК, дискриминацията срещу ЛГБТИК лицата не изчезва, като 43 % от тях се чувстват дискриминирани. Кризата, свързана с COVID-19, само влоши положението.

В днешната стратегия се разглеждат неравенствата и предизвикателствата, засягащи ЛГБТИК лицата, като се определят редица целенасочени действия, включително правни мерки и мерки за финансиране, за следващите 5 години. В стратегията, наред с другото, се предлага да бъде разширен списъкът на престъпленията в ЕС с цел да се обхванат престъпленията от омраза, включително хомофобските изказвания, подбуждащи към омраза, и престъпления от омраза, както и да се внесе за разглеждане законодателство относно взаимното признаване на родителството в трансгранични ситуации. Тя също така гарантира, че проблемите на ЛГБТИК намират съответно отражение при изготвянето на политиките на ЕС, така че ЛГБТИК лицата, в цялото им многообразие, да се радват на безопасност и да имат равни възможности да просперират и да участват пълноценно в обществото. 

Pin It on Pinterest