ЕК предприема действия за подобряване на полезните взаимодействия между гражданската, отбранителната и космическата промишленост

Европейската комисия представя план за действие относно полезните взаимодействия между гражданската, отбранителната и космическата промишленост, за да укрепи допълнително технологичното предимство на Европа и да подкрепи промишлената ѝ база.

Планът за действие се опира на факта, че финансирането от ЕС за първи път предоставя възможности за укрепване на европейските иновации чрез проучване и използване на революционния потенциал на технологиите на границата между отбранителните, космическите и гражданските приложения, като изчислителни облаци, процесори, кибер, квантов и изкуствен интелект.

Основните цели на плана за действие са:

  • Засилване на взаимното допълване между съответните програми и инструменти на ЕС, обхващащи научните изследвания, развойната дейност и внедряването, за да се повиши ефикасността на инвестициите и ефективността на резултатите;
  • Насърчаване на финансиране от ЕС за научноизследователска и развойна дейност, включително в областта на отбраната и космоса, носеща икономически и технологични ползи за европейските граждани и;
  • Улесняване на използването на постиженията на гражданската промишленост и на водените от гражданското общество иновации в европейските проекти за сътрудничество в областта на отбраната.

Pin It on Pinterest