EK прави по-приобщаващи програмите „Еразъм+“ и Европейски корпус за солидарност

Европейската комисия прие рамка за повишаване на приобщаващия характер и многообразието на програмите „Еразъм+“ и Европейски корпус за солидарност за периода 2021—2027 г.

С мерките се изпълнява ангажиментът на председателя на Комисията Фон дер Лайен за значително укрепване на двете програми, не само като се даде възможност на много повече хора да учат или да извършват доброволческа дейност в друга държава, но, по-специално, като се достигне до все по-голям брой хора с по-малко възможности. С днешната рамка от мерки за приобщаване Комисията дава силен тласък за подобряване на справедливостта и приобщаването в европейското пространство за образование и изпълнява обещанието по първия принцип на Европейския стълб на социалните права, в който се предвижда, че всеки има право на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Програмите на ЕС трябва да са от полза за всички без значение техния произход, социално-икономически контекст и физическо, психическо или здравословно състояние. Ето защо от ключово значение е новите „Еразъм+“ и Европейски корпус за солидарност да бъдат направени по-приобщаващи и многоообразни. Ще предоставим повече финансиране, за да помогнем на тези, които се нуждаят от повече помощ, и за да достигнем до онези, които не познават програмата или се колебаят да участват в нея. Всеки трябва да може да се възползва от едни и същи възможности и да допринесе от своя страна за обществото. Това е ценността на солидарността, върху която се основава европейският проект.

Мерките за програмите „Еразъм+“ и Европейски корпус за солидарност включват:

  • Целева финансова подкрепа
  • Целенасочена подкрепа за участниците на всички етапи от техния проект
  • Подкрепа за участващите организации
  • По-гъвкави предложения за обучение
  • Предимство в процеса на подбор
  • По-ясна комуникация и докладване

Pin It on Pinterest