ЕК посочва основните стъпки за създаване на успешни стратегии за ваксиниране

Докато Европа се учи как да съжителства с пандемията, разработването и бързото внедряване в световен мащаб на безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19 остават съществени елементи в действията за намиране на окончателно решение на кризата, засягаща общественото здраве.

В този контекст Комисията предприема действия, за да гарантира, че навсякъде в Европа ще има достъп до безопасни ваксини и насърчава възприемането на координиран подход за стратегии за ваксиниране при внедряване на ваксините. С оглед на предстоящите обсъждания между лидерите на ЕС, Комисията представя основните елементи, които да бъдат взети предвид от държавите членки в техните стратегии за ваксиниране срещу COVID-19, за да се подготвят Европейският съюз и неговите граждани за момента, когато ще бъде налична безопасна и ефективна ваксина; представени са и приоритетните групи, които би следвало да се ваксинират най-напред.

В съответствие с представената на 17 юни Стратегия на ЕС за ваксините Европейската комисия и държавите членки осигуряват производството на ваксини срещу COVID-19 посредством предварителни споразумения за закупуване с производители на ваксини в Европа. Всяка ваксина ще трябва да бъде разрешена от Европейската агенция по лекарствата съгласно обичайните стандарти за безопасност и ефикасност. Сега държавите членки следва да започнат да подготвят обща стратегия за ваксиниране при внедряване на ваксините.

Pin It on Pinterest