ЕК подкрепя международна инициатива за улесняване търговията със здравни продукти

Продължаващата световна криза, предизвикана от коронавируса, подчерта необходимостта от колективен отговор от страна на международната общност за укрепване на подготвеността за настоящата и бъдещи кризи.

След първоначално обсъждане между министрите от ЕС, днес комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган сподели идеите на Европейската комисия за международна инициатива за улесняване на търговията със здравни продукти с група от партньори от Световната търговска организация (СТО). Тези идеи са насочени към текущото международно обсъждане на начините за улесняване на достъпа до фармацевтични продукти и медицински стоки на достъпни цени и за избягване на смущения в търговията по време на криза и биха могли да бъдат част от международно споразумение, отворено за всички членове на СТО. Едно бъдещо споразумение би могло да улесни търговията със здравни продукти и да допринесе за по-силна глобална подготвеност за бъдещи здравни сътресения чрез: 

  • премахване на митата за фармацевтичните и медицинските стоки;
  • установяване на схема за глобално сътрудничество по време на криза в здравеопазването, която да обхваща въпроси като ограниченията върху вноса и износа, митниците и транзита, обществените поръчки и прозрачността;
  • подобряване на действащите правила на СТО, приложими към търговията с основни стоки.

 Представените днес идеи на „групата Отава“ (група от 13 единомислещи партньори от СТО) бяха представени за обсъждане на държавите — членки на ЕС, на заседание на министрите на търговията, проведено на 9 юни. Това обсъждане, както и първоначалната обратна информация от международните партньори, ще допринесат за определянето на следващите стъпки за осъществяването на тази инициатива.

Pin It on Pinterest