ЕK обяви инициативи за технологичен суверенитет и нови възможности в цифровизацията

Европейската комисия предложи конкретни идеи и действия за цифрова трансформация, която да направи ЕС по-сигурен и конкурентен в глобален технологичен мащаб.

Приетите днес документи са:

·         Съобщение: Изграждане на цифровото бъдеще на Европа

·         Съобщение: Европейска стратегия за данните

·         Бяла книга за изкуствения интелект: Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие

Предложените текстове са в контекста на политическите насоки на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, в които тя подчерта необходимостта да се играе водеща роля в прехода към здрава планета и към нов цифров свят. Така се поставя начало на дебата относно човешки и етичен изкуствен интелект и относно използването на големи информационни масиви за създаване на блага за обществата и предприятията.

Всички граждани и заинтересовани страни могат да участват до 19 май 2020 г. в обществена консултация относно приетата днес Бяла книга за надежден изкуствен интелект, основан на високи постижения и доверие. Книгата залага на сътрудничество с държавите членки и научноизследователската общност с цел привличане и задържане на таланти. Като се има предвид, че системите с ИИ може да са сложни и в определени случаи да са свързани със значителни рискове, от определящо значение е изграждането на доверие. Ясни правила трябва да уреждат въпросите, свързани с високорисковите системи с ИИ, без по-малко рисковите системи да се обременяват с твърде много тежести.

Целта на Европейската стратегия за данните е да се осигури ЕС да стане модел за подражание и лидер в общество, което благодарение на данните разполага с повече възможности за действие. Ето защо в нея се предвижда изграждането на истинско европейско пространство на данни, единен пазар за данни, за да се отключи потенциалът на неизползваните данни, като се позволи те да се движат свободно в рамките на Европейския съюз и между отраслите в полза на предприятията, научните изследователи и публичните администрации.

Pin It on Pinterest