Една трета от българите не се отопляват, а „Булгаргаз“ ЕАД не е в състояние да осигури достъпни цени на природен газ и енергия

Противно на неубедителните уверения на управляващите, че живеем в най-хубавия от всички светове, всяка статистика доказва обратното.

По данни на Евростат от последната седмица, една трета от българите не могат да си позволят отопление (средната стойност за ЕС е 7% или 5 пъти по-малко). На този фон провалът на „Булгаргаз“ ЕАД да осигури достъпни цени на природен газ и енергия за бита и икономиката не са възмутителни, а направо са престъпни.

Въпреки навлизането на конкурентен втечнен природен газ и благоприятната тенденция на пазара на природен газ в Европа, „Булгаргаз“ ЕАД не съумя да защити интереса на Република България и да договори намаление на транзитните такси в размер на поне 12% отстъпка от цената или 180 милиона лева годишно. Не беше добавена и СПОТ-компонента.

Освен провала в международните преговори, ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД има нелогична политика по отношение на ценообразуването. „Булгаргаз“ ЕАД следва да изпълнява своите функции на обществен доставчик съгласно Закона за енергетиката, като гарантира възможно най ниски цени на газ в България, респективно на своите клиенти. Дружеството трябва да събира оферти за алтернативни доставки по най-ниски възможни цени, при равни условия за всички доставчици, след което в целия микс за следващия период да дава предложение на КЕВР за регулирана цена на база на всички договори за доставка и да достига понижение на утвърдената цена за крайните потребители (бизнес и население). Управлението на обществения доставчик е без дългосрочна перспектива и ясна визия, подчинено на съмнителни интереси, които не са обществени, а напомнят корпоративни. Това прави индустрията ни крайно неконкурентна, поставя топлофикационните дружества в трудно финансово състояние, обезсърчава процеса по газоразпределение и създава риск от социално напрежение. Начинът за закупуване на алтернативен природен газ е непрозрачен и е в разрез с международните практики, в него липсва обвързващ ценови механизъм с ликвидните пазари на Европа (индекс TTF).

През м. март 2019 г. от ПП АБВ първи алармирахме, включително и чрез официални писма до КЕВР, относно непрозрачната процедура за диверсификация на природен газ, обявена от „Булгаргаз“ ЕАД, в резултат на която отново купихме руски газ, но от гръцката държавна компания ДЕПА. В последствие „Булгаргаз“ ЕАД закупи и допълнителни обеми, този път без каквато и да е процедура чрез посреднически договори, които просто префактурират на българска виртуална търговска точка. Резултатът е печален за всички нас – битови потребители (граждани), индустрия, топлофикационните дружества и се изразява във висока цена на  природен газ и енергия на фона на рекордно ниските цени в Европа през последните 12 месеца.

През третото тримесечие на 2019 г. „Булгаргаз“ ЕАД обяви, че поради поскъпване на такси през Румъния, се увеличава цената на природен газ. С промяната на маршрута обаче няма намаление в цената. Нещо повече, за първо тримесечие на 2020 г. утвърдената от КЕВР цена на природен газ е 22 евро/мегават час при цена на TTF 12,2 евро/мегават час за м. януари 2020 г. и 12,25 евро/мегават час. „Булгаргаз“ ЕАД е шампион в дисциплината пропускане на шанс да използва ниски цени в Европа.

Не на последно място подозрително е монополизиран пазара и клиентите са „блокирани“ с обвързващи заявки за капацитет. Изглежда се подготвя нова ударна вълна с „диверсификация“ за приближени, от която още отсега е ясно, че всички ние ще платим високите сметки.

Pin It on Pinterest