ДПС запозна представителите на ОССЕ с проблемите в изборното законодателство

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заедно със зам.-председателите на ПГ на ДПС Йордан Цонев и Халил Летифов се срещнаха с представители на ОССЕ. 

По време на срещата бяха обсъдени проблемите в изборното законодателство и средата, в която ще  бъдат проведени предстоящите парламентарни избори.

Председателят на ДПС направи кратък анализ на препоръките в докладите на ОССЕ от 2011 и 2017 г., като фокусира вниманието върху неизпълнението на част от тях  и съществуващите недостатъци до сега. На първо място бе поставено все още съществуващото ограничение на ползването на различен от българския език по време на кампания, което е в противоречие и с Европейска директива N109. Като отбеляза, че санкции се налагат само при ползването на турски език.

На второ място  е ограничаването на възможността на български граждани извън ЕС, да могат да гласуват и да се кандидатират, въпреки че Конституцията задължава всеки български гражданин да упражни своето право и да има правото да бъде избиран. Както и ограничаването на броя на секциите в чужбина.

Председателят Карадайъ акцентира върху напредъка в българското законодателство, свързано с прозрачност на собствеността на медиите, чиито принос има ДПС с внесено предложение и вече приет закон през 2018 г, който  задължава всички медии да съобщават собственика си, а информацията да се вписва в регистър.

Карадайъ отбеляза, че  все още се наблюдава  в  голяма степен проявления на расизъм и нетолерантност по време на кампания.

Представителите на ДПС  изразиха своето безпокойство относно нередностите при  машинното гласуване. ДПС още от 2009 година настоява  не само за прилагане на машинно гласуване, но и за машинно преброяване, които биха били предпоставка за ограничаване  на първо място  на субективния фактор при броене, недействителните гласове, големия брой сгрешени протоколи.

Карадайъ изтъкна липсата на доверие в административните органи за възпроизвеждане на изборите, като посочи конкретни примери. Той припомни на представителите на ОССЕ, за нередностите в състава на ЦИК, които бяха повод за искане на оставката на председателя на НС.

 По време на срещата беше засегната темата за финансиране на партиите и подготовката на кампанията за предстоящите парламентарни избори през 2021.  

Основните приоритети на ДПС и през предстоящата кампания ще бъдат отново –„Чиста енергия, чиста вода, чист въздух, чиста храна“, „Зелен пакт“, дигитализация, включване на свободните и активни граждани в управлението на страната.

В края на срещата Мустафа Карадайъ обяви, че ДПС ще настоява   Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа отново да изпрати наблюдателна мисия за предстоящите парламентарни избори.

IMG 3434

Pin It on Pinterest