ДПС се срещна с Националния борд по туризъм

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заедно със зам.-председателите Йордан Цонев и Станислав Анастасов проведоха среща с представителите на Националния борд по туризъм в лицето на Красимир Гергов-председател на УС, Мартин Захариев-зам.-председател на УС, д-р Полина Карастоянова-изпълнителен директор, Жулиета Серафимова-генерален директор на Гранд Хотел Милениум.

По време на срещата бяха обсъдени мерките за спасяване на туристическия бранш. Представителите на Борда представиха своите предложения за стабилизиране, модернизиране и устойчиво развитие на туризма в България. Основните предложени мерки за справяне с кризата в туризма са в сферата на зелената политика, дигиталната политика, инвестиционни политики и институционални политики.  От Борда изразиха своята подкрепа за  Програмата за ускорено и догонващо развитие   и  признаха, че в най- голяма степен тя отговаря на икономическите интереси на бизнеса и предприемачите. Зам.-председателят на ДПС  Йордан Цонев заяви необходимостта от изготвяне на кризисен план за спасяването на туризма. Станислав Анастасов от своя страна наблегна  на възможностите от  еврофондове и средствата предоставени  от ЕС. По време на срещата двете страни се обединиха в това, че в туристическия бранш липсват ясни приоритети, липсват визия и цели. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ допълни ,че страната дълго време се управлява без визия, без посока, без цели. Именно заради това ДПС призовава  политическите партии да се обединят в определянето на приоритетите на страната. ДПС изрази съжаление, че правителството не е намерило адекватно място на туризма в Националния план за възстановяване и устойчивост на страната и следващия програмния период 2021-2027.

Представителите на Борда по туризъм изразиха своята подкрепа  и готовност за съдействие с експертиза, при реализирането на конкретни политики, които биха укрепили бранша.

Pin It on Pinterest