ДПС: Честит Международен ден на майчиния език

Днес много етнически и езикови общности по света отбелязват международния ден на майчиния език и заявяват на целия свят, че езиковото многообразие е духовно богатство и неизмеримо нематериално наследство на човечеството!

В съвременния свят почти няма еднонационални държави, в които да се говори само на един език! Езикът е средство за комуникация и на това се базира развитието ни! В демократичните държави не съществуват забрани на определен език, за разлика от България, в която майчиното слово на сериозна част от сънародниците ни е забранено чрез Изборния кодекс – недопустима и нечовешка политика, наследена от тоталитарната държава и продължена от всички националистически партии в Народното събрание! Това вече превръща езика в инструмент за дискриминация!Именно заради това ние чувстваме и приемаме днешния международен ден на майчиния език като много смислен празник, в който да си кажем и някои горчиви истини. Това е ден, в който осъзнаваме историческата си съдба в тази земя и живеем заедно с вярата, че градим общото ни бъдеще в общата ни родина. Езикът е неотменима част от духовната ни същност и днес ние поздравяваме всички учители по майчин език за тяхната любов, всеотдайност и нелека мисия да обучават деца-билингви! Високо ценим техния труд в името на това всички ние да имаме познание и да пазим връзката с корените си! Съдбата ни е отредила тази земя, която е свещена и обща за всички ни, и това време, в което да живеем заедно в мир и хармония – всеки със своя език, своята вяра, своята култура и своята отговорност пред род и родина. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!                                                                                                                               Мустафа Карадайъ                                                                                                                             председател на ДПС

Pin It on Pinterest