Достойни и достъпни жилища за всички

Евродепутатите ще обсъдят и гласуват резолюция, в която се призовава за това подходящото жилищно настаняване да бъде основно право, както и за мерки за предотвратяване на бездомността.

В проекторезолюцията се посочва, че необходимостта от подходящо жилищно настаняване трябва да бъде призната в европейското и националното законодателство и изпълнима като основно право на човека. Съгласно текста достойното жилищно настаняване включва чиста и висококачествена питейна вода, подходяща и справедлива канализация и хигиена, свързване с канализационни и водни мрежи и надеждна и устойчива енергия. Намаляването на емисиите и енергийната ефективност чрез саниране на жилища следва да бъдат приоритет.

В резолюцията също така се призовава държавите членки да бъдат по-активни в коригирането на неравенствата на жилищния пазар. Извънредните мерки за предотвратяване на бездомността следва да се запазят в контекста на настоящата криза, чрез мораториуми върху изселванията, непрекъсната връзка с енергийните доставки и осигуряване на временни жилища. Членовете на ЕП също така напомнят по-раншния призив на Парламента за общоевропейска цел за премахване на бездомността до 2030 г.

Pin It on Pinterest