Донка Симеонова: Нужен е държавен образователен стандарт, за да имаме качествено образование

Трябва да определим какво е качествено образование и каква образователна услуга искаме да предоставим на всяко дете

„В съответствие с изискването на закона през 2016 г. бе издадена от Министерството на образованието наредба за управление на качеството в институциите. Тя  бе отменена през декември 2017 г. поради затрудняване дейността на педагогическите специалисти. Но това е единственият държавно-образователен стандарт, който все още не е издаден“, фокусира вниманието върху този дефицит народният представител от БСП Донка Симеонова в питане към министъра на образованието с въпрос кога ще бъде създаден държавен стандарт за образование.

Симеонова изтъкна, че държавен образователен стандарт  е необходим не само заради изискването на закона.

„Трябва да определим какво е качествено образование и каква образователна услуга искаме да предоставим на всяко дете. За да синхронизираме качеството на образованието в институциите и да го съобразим с европейските и международни стандарти“, настоя в изказването си Донка Симеонова.

Pin It on Pinterest