Доклад на ЕК за горските пожари през 2019г.

Съвместният изследователски център на Комисията представи своя 20-и пореден годишен доклад относно горските пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка, който обхваща 2019 г.

През тази рекордно тежка в най-новата история година за целия свят по отношение на горските пожари в Европа изгоряха над 400 000 хектара необработваеми земи и огънят засегна рекордно голям брой защитени природни зони. Според констатациите в доклада изменението на климата продължава да оказва влияние като удължава и усилва опасността от пожари в Европа. Към месец март, тоест преди „сезона на пожарите“ в повечето страни, общата изгоряла площ в ЕС вече е била над средната годишна стойност за последните 12 години. Същевременно, благодарение на по-добрата подготвеност и по-ефикасната реакция, през 2019 г. е имало най-малко злополуки и загуба на човешки живот.

Основни заключения в доклада

  • Националните доклади на държавите показват, че Испания, Португалия и Полша са отчели най-голям брой пожари в държавите от ЕС през 2019 г.;
  • Според Европейската информационна система за горските пожари (EFFIS ) Румъния е понесла най-много щети в защитени зони през 2019 г.;
  • Горските пожари сериозно са засегнали защитените зони по „Натура 2000“ в Европа;
  • През 2019 г. обаче са отчетени най-малко злополуки и загуба на човешки живот: само трима души са пострадали вследствие на горски пожари в държавите, включени в доклада за 2019 г.

Pin It on Pinterest