Доц. Михов предаде отговор от МРРБ за спорен терен на потърпевши собственици на търговски обекти в Свищов

Собственици на търговски обекти в спорния терен обявиха на прескоференция, че ако не се намери решение, подготвят протест.

Народният представител от ВМРО доц. д-р Милен Михов направи втора среща с наемателите на търговски обекти в Свищов. Те са разположени върху предназначен за продажба терен. За да ги информира за резултата от направеното от него запитване по случая, с който бе запознат в края на 2020 г. от потърпевшите до Министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова.

Предадох на хората становището на министерството, което се състои главно в две основни направления. Първо, че е спряна е процедурата за промяна на собствеността върху този имот от публична държавна в частна държавна. Води се преписка за коректното оформяне на акт за държавна собственост.

Второто е, че в Министерство на Регионалното развитие и благоустройство не е постъпило официално искане от Кмета на община Свищов за изпълнение на решението на Общинския съвет този терен да бъде върнат на Община Свищов от държавата. С цел използването му за културни, развлекателни нужди. Или с една дума, превръщането му в един парк за отдих и спорт на гражданите на Свищов, коментира доц. Михов.

Той е пое ангажимент да постави въпроса пред министъра на образованието и пред ръководството на Стопанска Академия.

При тези обстоятелства да бъде гарантирано договорните отношения с наемателите до окончателното решаване на проблема със собствеността. Той трябва да бъде единствено и само в изпълнение на решението на Общинския съвет. Както и връщането на този имот на Община Свищов. Тя е институцията, която може да бъде единственият стопанин на този терен. Все пак е в близост до училище, с много деца и млади хора. В този силно заселен квартал да бъде изграден парк, който гражданите да ползват за отдих, културни и спортни цели. Това добави още народният представител.

Преди седмица представители на потърпевшите собственици на търговски обекти в спорния терен обявиха на прескоференция, че ако не се намери решение, подготвят протест.

Pin It on Pinterest