Джема Грозданова: Разработване на нов план от следващото правителство показва непознаване на процедурите

Националните планове за възстановяване и устойчивост на държавите членки се разработват на базата на Регламент на ЕС и на Съвета одобрен на 12 февруари 2021 г.

Този регламент е за създаване на механизъм за възстановяване и устойчивост, според който Националните планове се внасят до 30 април. За тези планове санкция на националните парламенти не е необходима. Българският парламент вече прие решение (ратифицира) предложението на ЕС за собствените ресурси. Това се случи на 5 февруари 2021 г. и с това решение се изчерпва ролята на Народното събрание. От тук нататък правителството трябва да внесе Националният план в срок (дори и удължен за България). Внесеният план трябва да бъде одобрен от Съвета на ЕС и чак тогава ще може да се правят някои промени, но не съществени. Парламентът вече е информиран за финалния му вариант, но да се очаква разработване на нов план с нови приоритети от следващото правителство показва непознаване на процедурите. Сега НС може само да заяви подкрепа или неподкрепа например с декларация. Или да задължи с решение правителството да внесе плана в срок до 30 април, което всъщност е излишно, (защото срокът е заложен).Според мен е така.

Pin It on Pinterest