Димитър Бойчев: Санирането ще продължи да е приоритет на правителството

Искаме да постигнем висока енергийност на сградите и повече инвестиции в тази посока.

Те да бъдат обновявани, да са с по-добри енергийни характеристики и гражданите да виждат реалните ползи от промените. Това е и целта на Законопроекта за енергийна ефективност (ЗЕЕ). Заложено е и разработване на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на изпълнение 2050 г. Според проекта й до 2050 г. трябва да бъдат обновени 60% от жилищния фонд в България и близо 17% от нежилищния. Това ще доведе до спестяване на 7329 GWh енергия годишно. По този начин санирането продължава да е приоритет на правителството“. Това заяви народният представител Димитър Бойчев, който е председател на Комисия по енергетика. Той представи пълния текст на законопроекта, който днес бе гласуван на второ четене в парламента.
Бойчев обърна внимание, че промените са сред приоритетите на ЕС във връзка с т.нар. Зелена сделка. Свързани са с постигането на икономика с нулеви емисии. Бойчев допълни още, че стратегията предвижда мерки за строителство на нови сгради и трансформиране на съществуващи в сгради с близко до нулево потребление на енергия, подобряване на енергийните характеристики на жилищните и нежилищните сгради и въвеждането на интелигентни технологии в сградния сектор.
Санирането има и многобройни други положителни ефекти, посочени в стратегията. Един от тях е, че продажната стойност на апартаментите в санираните сгради се повишава поне с 10-15% в сравнение с преди мерките. Също така се намалява зависимостта от внос на енергийни суровини.
Бойчев бе категоричен, че ясно е разписан ангажиментът както на общините, така и на държавата и държавните предприятия за покриване на критериите по енергийната ефективност. „Това се отнася за разчетите на бюджетите за покриването им. Един от приоритетите на правителството е санирането и енергийната ефективност, затова и ангажименти са ясно разписани с планове и бюджетно обезпечаване в текстовете. Ще се повиши конкурентоспособността на икономиката, намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на жизнения стандарт.“, допълни бургаският депутат.

Pin It on Pinterest