Дезинформация относно коронавируса: Разширена програма за мониторинг на платформите с акцент върху ваксините

Европейската комисия публикува доклади за допълнителни действия, предприети от подписалите Кодекса за поведение за борба с дезинформацията относно коронавируса.

Те показват, че интернет платформите са подобрили видимостта на достоверното, авторитетно съдържание и милиони потребители са били насочени към специализирани източници на информация. Платформите също така включиха политики по отношение на услугите си за премахване на дезинформацията относно ваксините, а именно – блокиране на стотици хиляди профили, предложения и реклами, свързани с коронавируса и дезинформацията, свързана с ваксините, като засилиха работата си с проверителите на факти, за да популяризират провереното съдържание относно ваксинацията.Тази партида от доклади отбелязва края на първоначалния 6-месечен отчетен период. Като се има предвид значението на това докладване в настоящия епидемиологичен контекст, програмата ще продължи и през следващите 6 месеца. Комисията също така поиска от онлайн платформите да предоставят повече данни относно развитието на разпространението на дезинформация по време на кризата с коронавируса и относно локалното въздействие на техните действия в държавите от ЕС.Месечната програма за докладване беше създадена в рамките на съвместното съобщение от 10 юни 2020 г., за да се осигури отчетност пред обществеността за усилията, положени от платформите и съответните асоциации от индустрията за ограничаване на онлайн дезинформацията, свързана с коронавируса. Днешните доклади се съсредоточават върху действията, предприети през декември 2020 г. от Facebook, Google, Microsoft, Twitter и TikTok.

Pin It on Pinterest