Политика

Ден за елиминиране на насилието срещу жените: Членовете на ЕП обсъждат последните развития

ЕП ще настоява за напредък в преговорите за правилата на ЕС за елиминиране на насилието, основано на пола, и ще настояват за включването на определение за изнасилване, основано на съгласие.

В четвъртък, на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените (25 ноември), пленарното заседание ще направи оценка на положението в целия ЕС с представители на Комисията. Парламентът многократно е повдигал въпроса за насилието, основано на пола, и понастоящем води преговори с държавите членки по проектозаконодателство на ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие.

Според данни, събрани от Агенцията на ЕС за основните права през 2014 г., всяка десета жена в ЕС е била обект на някаква форма на сексуално насилие от 15-годишна възраст, а една на всеки 20 жени е била изнасилена.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest