Делегация на КЕВКЕФ взе участие в Конференцията на Комисиите по европейските въпроси на страните-членки на EС в Букурещ

Делегация на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) взе участие в 61-то пленарно заседание на  Конференцията на Комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на страните-членки на ЕС (КОСАК).

Форумът се проведе в Букурещ и отбеляза края на Парламентарното измерение на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз.Народното събрание на Република България бе представено от делегация, водена от Кристиан Вигенин – председател на КЕВКЕФ. На конференцията бяха обсъждани теми като резултатите от Румънското председателство; търговските перспективи пред ЕС и бъдещите отношения между ЕС и Обединеното Кралство след Брекзит; Европейското образователно пространство като двигател за силен Единен пазар и ролята на националните парламенти в изграждане на икономика, основана на иновации и технологичен прогрес. Председателят на комисията г-н Кристиан Вигенин поздрави домакините за успешно проведеното председателство, като подчерта българската подкрепа за приоритетите и за  мотото – „Сближаването като обща ценност“. Той открои някои от темите, по които е постигнат напредък, като акцентира върху работата по европейската перспектива за Западните Балкани. „Добросъседските отношения и регионалното сътрудничество трябва да бъдат обект на оценка по време на целия процес на присъединяване“, подчерта Вигенин. Председателят на КЕВКЕФ обърна внимание на  българската подкрепа за обявения по време на Румънското председателство Стратегически дневен ред за изследвания и иновации за Черно море с хоризонт 2030 г.“Най-голямата ни цел в сферата на социалната политика е  изграждането на един социално  по-справедлив Европейски съюз“, заяви Кристиан Вигенин и изтъкна две от постиженията в тази сфера –  приетата Директива за баланса между професионалния и личния живот, както и напредъка по създаването на Европейския орган по труда.
В края на форума бяха приети Приносът и Заключенията на 61-вия Пленарен КОСАК, които ще бъде изпратени до националните парламенти, Европейския парламент, Съвета и Комисията. Следващата среща на КОСАК, която ще бъде в председателски формат, ще се проведе през юли във Финландия и ще бележи началото на ротационното председателство на Съвета на ЕС през втората  половина на 2019-та година. 62-то пленарно заседание на КОСАК ще се проведе през декември в столицата на Финландия, Хелзинки

Pin It on Pinterest