Декларация на ДПС относно 15 септември

Уважаеми български граждани,

Скъпи ученици, учители и родители,

Днес, 15 септември, 706 857 ученици влизат в клас в 2357 училища в страната. От тях 58 593 са първокласници. Знанието  е едновременно и сила, и свобода, а  образованието дава личностен и обществен просперитет и път към реализиране на мечти.

Пожелаваме на първокласниците да помнят този ден през целия си живот, на всички ученици – да изпитват удоволствие от постигането на знания, на родителите – гордост от успехите на децата.  На учителите изказваме огромна благодарност – за техния труд, търпение и воля, за грижите и обичта, с които даряват своите ученици.

От името на ДПС се извиняваме затова, че не можахме да се превърнем в добрия пример за младите, да утвърдим българския парламент в уважавана институция, не можахме да сътворим и да дадем живот на писаните и на неписаните правила, които биха им осигурили по-добро бъдеще.

В България повечето политици декларират, че образованието е приоритет. Но приоритетите се измерват с процент от БВП.

През 2019 г. страната ни е на предпоследното 26 място в ЕС по този показател – 3,88% , а  през 2008 г. процентът за образование в България беше 4,32%. Делегираните бюджети нанесоха трудно поправими вреди на равния достъп до качествено образование. Финансирането според броя на учениците не е факторът, който ще промени качеството на образованието.

България е единствената страна в Европейския съюз със седемкласно основно образование. В седем страни то се получава след 8-ми клас, в 16 страни – след 9-ти клас, а в три – след десети клас.

Учителската професия у нас е силно феминизирана. Ние сме на трето място в ЕС по този показател и сме сред петте държави с най-застаряващи учители.

В Европейската референтна рамка майчиният език е сред ключовите компетентности, определящи общообразователните предмети. Този учебен предмет трябва да бъде определен като общообразователен и в закона, общообразователните и задължителните учебни предмети да не се отъждествяват.

Можем да продължим с проблемите, които следва да бъдат решавани не на парче, не стихийно, а отговорно и дългосрочно, без да се търси ефект само до следващия мандат.

          Днес, зад цветята, зад усмивките и зад надеждите се спотаяват въпроси и тревоги. Знаем, че ако се наложи, всички отново ще приемат онлайн обучението и неприсъствената форма, но им пожелаваме да успеят да го преодолеят, пожелаваме много здраве, училищни приятелства и разбира се – много успехи!

Pin It on Pinterest