Държавите членки ще получат достъп до фонд „Солидарност“ при кризи в областта на общественото здраве

Очаква се ЕП да одобри разширяването на обхвата на фонд „Солидарност“ на ЕС, с оглед използването му при извънредни ситуации свързани с общественото здраве.

Това ще осигури до 800 милиона евро на европейските страни през 2020 г.

Като част от съвместния координиран отговор на ЕС по отношение на разпространението на COVID-19, Комисията предложи кризите в областта на общественото здравеопазване да се включат към извънредните ситуации, които Фонд „Солидарност“ на ЕС (EUSF) финансира.

Промените позволяват:

  • равнището на авансовите плащания за всички видове бедствия да бъде повишено до 25% от очаквания принос на фонд „Солидарност“, ограничен до максимум 100 милиона евро;
  • общото равнище на бюджетните кредити за авансовите плащания на фонд „Солидарност“ в годишния бюджет да бъде увеличено от 50 милиона на 100 милиона евро;
  • допустимите операции да бъдат разширени, така че да включват подкрепа при сериозна извънредна ситуация, свързана с общественото здраве, включително медицинска помощ, както и мерки за предотвратяване, наблюдение или контрол на разпространението на болестите.

Понастоящем фонд „Солидарност“ на ЕС помага на държавите членки и страните преговарящи за присъединяването си към ЕС, в ситуация на природни бедствия, включително наводнения, горски пожари, земетресения, бури и суша. Фондът е създаден като реакция на тежките наводнения в Централна Европа през лятото на 2002 г. Оттогава той е бил използван за 80 бедствия при редица различни катастрофални събития. Досега 24 европейски държави са получили подрепа на стойност от над 5 милиарда евро.

Pin It on Pinterest