Данъкоплатците заслужават ефективна защита на бюджета на ЕС и на принципите на правовата държава

Евродепутатите подчертаха, че последните предложения на Съвета не са достатъчни, за да се създаде практически инструмент, свързващ средствата на ЕС със зачитането на принципите на правовата държава.
По време на дебата в понеделник в пленарна зала повечето евродепутати разкритикуваха позицията на Съвета относно механизма за условност, свързан с върховенството на закона, която бе приета миналата седмица, като заявиха, че тя не създава инструмент, който някога може да бъде задействан на практика.
С продължаващите нарушения на принципите на правовата държава и корупцията в някои държави членки, ЕС има дълг към своите граждани и данъкоплатци да защитава ефективно бюджета на ЕС. Някои депутати дори призоваха ЕС да спре финансирането на държавите членки нарушаващи основните права.
Германското председателство на Съвета на ЕС и Европейската комисия бяха обвинени от някои евродепутати в създаването на идеология, която би позволила на отделни държави членки да бъдат атакувани.
Михаел Рот от Председателството на Съвета подчерта факта, че Съветът и Парламентът най-накрая са постигнали съгласие относно необходимостта от такъв инструмент, като всички държави от ЕС са се присъединили към настоящото предложение и сега имат уникалната възможност да създадат неговото съдържание заедно. Той поиска съдействие от Парламента за сближаване на позициите на законодателите и изрази надежда, че Парламентът ще подкрепи бързото приемане на инструмента.

Pin It on Pinterest