Д-р Даниела Дариткова взе участие в Седмия национален бизнес фарма форум „Бъдещето на здравната система – Хоризонт 2030“

Председателят на ПГ на ГЕРБ и председател на здравната комисия в Народното събрание д-р Даниела Дариткова взе участие в Седмия национален бизнес фарма форум „Бъдещето на здравната система – Хоризонт 2030“, който се проведе в София.

Събитието бе под патронажа наКомисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание и се организира от сп.„Мениджър“.

Водещи теми на събитието бяха новите стратегически приоритети за гарантиране на съвременно и качествено здравеопазване и ролята на фармацевтичния бизнес за постигането на по-голяма ефективност и устойчивост на системата. Дискутирани бяха също иновациите, които ще носят реална стойност в здравеопазването, технологичната революция и ефектите от нея за сектора.

Д-р Даниела Дариткова отбеляза, че устойчиво развитие на здравната система може да се постигне, когато съществува диалог и консенсус в обществото, бизнеса, неправителствените организации. „Промените в сектора трябва да се случват еволюционно, а не революционно. Инвестициите в здравеопазването са инвестиции в бъдещето на нацията, това гарантира едно здраво поколение“, каза още тя. Д-р Дариткова припомни, че сега действащата здравна стратегия е до 2020 г. и скоро ще започне подготовката на новия програмен документ – Национална здравна стратегия до 2030 г.

Д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването, заяви, че съвременните здравни системи са изправени пред сериозни предизвикателства. „Чрез устойчивостта на здравната системата трябва да гарантираме ползи и  резултати за хората. През последните 5 г. обърнахме  внимание върху навременно лечение на болестта, хората да са в ремисия, социално активни. Новата идея е да живеем без болести. Усилията ще бъдат съсредоточени върху това да бъдат обединени повече ресурси и да бъдат инвестирани в превенция, здравно образование, профилактика, скрининг и др., така че да се удължи продължителността на живот без болести с 16 години“, обясни той.

С участниците във форума бяха обсъдени още глобалните цели и водещи тенденции и трансформирането им в национални политики, новите стратегически приоритети за гарантиране на съвременно и качествено здравеопазване, както и ролята на фармацевтичния бизнес за постигането на по-голяма ефективност и устойчивост на здравната система.

На събитието присъстваха председателят на Български фармацевтичен съюз (БФС) проф. Асена Стоименова, председателят на Управителния съвет на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Иван Маджаров, членът на Надзорен съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) адв. Андрей Дамянов, изпълнителният директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) Деян Денев, медицинският директор на GSK България д-р Маргарита Строкова, изпълнителният директор на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването Мира Ганова, началникът на Националната генетична лаборатория проф. Алексей Савов, директорът продажби и мениджър пациентски програми Дончо Дончев.

Pin It on Pinterest