Цветелина Пенкова за Годишния доклад за 2018 г. на Европейската сметна палата

„Положително е, че има спад в  процента на грешки в ресори „Конкурентоспособност“ и “Природни ресурси“, заяви Цветелина Пенкова.

Тя изрази безспокойство от увеличението на грешки в ресора „Сближаване“, където Палатата подчертава неточности в декларираните разходите. Пенкова изтъкна и притесненията си относно  изразените съмнения от страна на Сметната палата в данните, представени в годишните отчети на дирекциите по Регионална и селищна политика и Трудова заетост. „Тези заключения предизвикват безпокойство и изискват реакция от страна на Комисията. Това са проблеми, вече сигнализирани от Сметната палата, както и от Парламента в неговата резолюция за освобождаване от отговорност за 2017 г.“, допълни представителят на ЕП. В заключение Пенкова приветства пилотната   инициатива   на Сметната палата и Комисията, целяща да засили сътрудничеството между Палатата и държавите членки в процесите на одит.

За информация е приложен и линкът, публикуван от Групата на социалистите и демократите в ЕП по темата:

http://translate.google.com/translate?hl=auto&langpair=auto%7Cbg&u=https%3A%2F%2Fus7.campaign-archive.com%2F%3Fu%3D9e180a6b42ef1eae663a9e517%26id%3D3297d62e6e%26e%3Da9b59dfb68
https://mailchi.mp/socialistsanddemocrats/the-european-court-of-auditors-must-keep-a-closer-eye-on-eu-institutions-say-sds?e=a9b59dfb68

Pin It on Pinterest