COVID-19: Евродепутатите ще обсъдят настоящата ситуация и бъдещите действия на ЕС

Парламентът ще обсъди с Комисията как да се координират по-ефективно мерките на държавите членки в светлината на нарастващия брой случаи на COVID-19 в ЕС.

В понеделник вечерта (очакван начален час 19:00 ч. българско време) членовете на ЕП ще обсъдят последните събития и по-нататъшните действия на ЕС в борбата с пандемията от COVID-19. Темите, които вероятно ще бъдат разгледани, включват настоящото влошаване на епидемиологичната ситуация, ниските нива на ваксинация, свързани с колебанията относно ваксините в няколко държави от ЕС, въздействието на цифровия COVID сертификат на ЕС, начините за по-ефективна координация на националните мерки, както и солидарността между държавите членки.

В сряда следобед от 16:00 ч. (българско време) евродепутатите ще проведат и отделен дебат на тема „Ролята на ЕС в борбата с пандемията от COVID-19: как да ваксинираме света“.

Контекст

Продължава работата по укрепване на Европейския здравен съюз вследствие на поуките, извлечени от пандемията: засилване на мандатите на Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, справяне с трансграничните заплахи за здравето и създаване на ориентирана към бъдещето фармацевтична политика на ЕС. Неотдавна членовете на ЕП получиха по-добра подкрепа за програмата в областта на здравеопазването „EU4Health“ в бюджета на ЕС за 2022 г., като бяха отпуснати допълнителни 51 млн. евро за изграждане на силен здравен съюз и за повишаване на устойчивостта на националните здравни системи.

Pin It on Pinterest