Цифровия зелен сертификат: ЕП ще приеме позицията си за преговори със страните от ЕС

Евродепутатите ще обсъдят и гласуват предложението на Комисията за цифров зелен сертификат, след което могат бързо да започнат преговори с държавите членки.

След като Парламентът измени законодателното предложение и по този начин финализира мандата си за преговори, преговорите с държавите членки могат бързо да започнат, за да може цифровият зелен сертификат да бъде приет до лятото. Съветът прие своя мандат за водене на преговори на 14 април 2021 г.

По време на дебата преди гласуването, от членовете на ЕП се очаква да подчертаят значението на улесняването на свободното движение без дискриминация със сигурен и оперативно съвместим сертификат в цифров или хартиен формат, съдържащ информация за ваксинационния статус на дадено лице, резултатите от тестовете за COVID-19 или статуса на възстановяване.

От членовете на ЕП се очаква също така да призоват за финансово приемливи и достъпни тестове за COVID-19, за да се избегне потенциална дискриминация спрямо лицата, които не са ваксинирани, както и за високи стандарти за защита на данните. Сред въпросите, които вероятно ще бъдат повдигнати, са начините за справяне с инокулираните с ваксини, които понастоящем не са одобрени в ЕС, липсата на научен консенсус относно придобития имунитет, както и разяснения относно възможностите на държавите членки да използват сертификата на ЕС на национално равнище и продължителността на използване на документа.

Дебатът и гласуването на преговорната позиция на Парламента за преговорите със страните от ЕС ще се проведат в сряда, като резултатите ще бъдат обявени в четвъртък сутринта. В рамките на дебата евродепутатите също така ще направят оценка на достъпността и цените на тестовете за COVID-19. Резолюция по въпроса ще бъде поставена на гласуване в четвъртък.

Pin It on Pinterest