Бюджет на ЕС за 2022 г.: повече инвестиции за силно възстановяване

Евродепутатите ще одобрят споразумението между преговарящите от ЕП и Съвета относно бюджета на ЕС за 2022 г., като подкрепят приоритети като здравеопазването, младежта и климата.

Членовете на ЕП се бориха и получиха по-добра финансова подкрепа – над 479,1 млн. евро в допълнение към предложението на Комисията – за здравеопазването, научните изследвания, действията в областта на климата, МСП и младите хора в бюджета на ЕС за 2022 г. Разговорите между Парламента, Съвета и Комисията завършиха със споразумение малко преди крайният срок на помирителния период да изтече в понеделник, 15 ноември, в полунощ.

Договорените стойности за бюджета за 2022 г. са 169,5 млрд. евро за бюджетни кредити за поети задължения и 170,6 млрд. евро за бюджетни кредити за плащания. Прочетете всички подробности в прессъобщението.

Председателят на Европейския парламент ще подпише бюджета като закон, след като членовете на ЕП го гласуват.

Pin It on Pinterest