Политика

Борба със сексуалното насилие над деца онлайн: гласуване за удължаване на срока на действащите правила

ЕП ще реши дали да удължи изключение от правилата за защита на личните данни, които позволяват на платформите да откриват онлайн съдържание, изобразяващо сексуално насилие над непълнолетни.

Дерогация от правилата на ЕС за неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации понастоящем дава възможност за откриване на материали онлайн, съдържащи сексуално насилие над деца (CSAM), но срокът ѝ изтича през август 2024 г. За да се гарантира, че настоящите мерки ще продължат да се прилагат, докато Парламентът и Съветът постигнат съгласие по нови постоянни правила, преговарящите институции решиха да удължат срока на действие на настоящата дерогация до 3 април 2026 г. Очаква се Парламентът да даде окончателното си одобрение на временното удължаване в сряда.

Контекст

Парламентът определи позицията си по проекта за ново законодателство за борба и предотвратяване на онлайн злоупотребите с деца, но държавите членки все още не са приели своя мандат за преговори. Необходимо е удължаване на срока на сегашната структура, за да се предотврати правният вакуум, когато нейният срок изтече.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest