Българско лято: В България няма ясна енергийна стратегия

В България вече повече от 20 години няма ясна енергийна стратегия:
👉 как да се осигури баланс и сигурност в енергийната ни система;
👉 как да защитим нашите потреботели при рискове в либералния пазар на Европейския съюз (ЕС);
👉 как да използваме максимално ефекта на енергийните предимства, които имаме и да развием нови.
В момента бизнесът в България е пред фалит от цените на електроенергията. Правителството наложи мораториум като кризисна мярка и компенсира бизнеса с пари от Фонда за енергийна сигурност. Но това не може да продължи дълго.
В момента битовите потребители все още са на регулиран пазар и това се задържа изкуствено и в противовес на регламентите на ЕС. Българските производители на електроенергия произвеждат евтин ток, който поради правилата на ЕС, не може да достигне до българските потребители, а се изнася.
Българските потребители ще бъдат най-потърпевшите в ЕС относно високите цени на електроенергията, поради факта, че икономическия стандарт в България е много по-нисък от този в другите страни-членки.
❗️ПП “Гражданска Платформа Българско лято” призовава правителството да защити своите граждани като незабавно дефинира параметрите на понятието „енергийно беден“ и поиска средства за изплащането им от солидарен фонд на ЕС.

Pin It on Pinterest