“Българско лято” оспорва във ВАС като нищожен “черния списък” на МС

Гражданска платформа „Българско лято“ оспорва във Върховния административен съд решението на Министерски съвет за създаване на работна група, която да предприеме действия в отговор на наложените санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) от 4 юни 2021 г.

Основанията за съдебното обжалване на този акт на служебното правителство са множество и все тежко накърняващи правния ред в страната. Министерски съвет е допуснал цял каталог от тежки нарушения със своето решение за създаване на собствен ограничителен списък под чуждестранна диктовка.

Пороците на акта са толкова много и толкова радикални, че партията поиска обявяване на Решението за напълно нищожно.

Служебният кабинет е бързал толкова да изпълни волята на чужди „началници“,  че е престъпил цял куп от основни права на българските граждани, установени с Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека, Хартата на основните права на ЕС и множество български закони. Експертите на партията ни са изложили детайлно всички пороци на акта на правителството.

Решението на Министерския съвет е без прецедент в демократичната история на страната ни. Подобна практика – да се съставят санкционни списъци – е характерна за тоталитарния режим в България във времената на комунистическата диктатура, в която определени лица бяха публично обявявани за „невъзвращенци“, „врагове на народа“ или „враждебни към народната власт“. Това не подхожда на правовата държава-членка на ЕС, в XXI в., в която действат конституционните гаранции за защита на основните права на гражданите, включително правото на свободно политическо сдружаване, плурализма и свободата на убеждения и презумпцията за невиновност.

Без каквато и да било проверка, без представяне на каквито и да било доказателства служебното правителство се готви да изработи списък на санкционирани лица, в който възнамерява да сложи членовете на ръководните и контролните органи на партия „Българско лято“, както и да проверява други български граждани за „степен на свързаност“ с новите врагове на народа. Българското законодателство не познава легална дефиниция нито на „асоциирани лица“, нито на „степен на свързаност“ и затова решението на Министерския съвет отваря огромна възможност за мракобесен административен произвол. Следващата стъпка е може би открито да заплашат всеки, който публично изрази убежденията си и подкрепи „Българско лято“?

Със своето решение Министерски съвет си поставя съвсем неприкрито за цел „администрациите и ведомствата, държавните предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка и да не влизат в нови взаимоотношения“. Очевидно, държавата, в нарушение на Конституцията, Правото на ЕС и законите на страната се кани „да прекрати“ отношенията си с лицата от този „списък“. От самото решение на МС дори не става ясно в какво се изразява подобно „прекратяване на отношенията“ между държавата и гражданите и организациите и докъде следва да стигне то. Включва ли, например, отнемане на българското гражданство на тези лица? Или служебното им заличаване от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел? Или служебното заличаване на партията ни от Националния регистър на политическите партии? Докъде и до кого може да стигне преследването във века на Интернет и информационните технологии, в който „свързаност“ може да се осъществи с почти всеки човек на планетата?

Да преследваш политическа партия, създадена преди малко повече от 3 месеца, която е надлежно регистрирана съобразно конституцията и законите на страната и чиято регистрация е потвърдена на две съдебни инстанции, без за това „Българско лято“ да е дало  какъвто и да било законен повод, без да са представени доказателства за извършено каквото и да било нарушение, дори най-дребно такова, е белег на съвсем различен режим. Достойно е за времената на Сталин и Хитлер, на африкански диктатор или на примитивна латиноамериканска хунта от времената на Студената война.

Гражданската платформа ще продължава да отстоява неотклонно спазването на основните права и свободи за своите поддръжници и всички български граждани. Въпреки, че това е призвано да прави и служебното правителство съгласно Конституцията, приоритетите им са свързани с изпълнение на чужда воля и съставяне на списъци. Категорично се противопоставяме на това.

Поискахме от съда и незабавното спиране на изпълнението на това решение на Министерския съвет.

Pin It on Pinterest