Българско лято: Честит празник на всички фармацевти!

Днес, 25 септември е международният ден на фармацевта.


Мотото за 2021 година е „Фармация: винаги с доверие в нея за вашето здраве“.
Ключовата дума тук е доверие. Фармацевтите са едни от малкото специалисти в обществено-икономическия живот, на които гражданите е нужно да отдадат своето доверие.
В аптеките, освен покупка на продукти за здравето, се отпускат лекарства без и с рецепта. Фармацевтът е доверено лице, на което Вие споделяте Вашите проблеми, за да може той да окаже своята фармацевтична грижа и да даде своята консултация.
Това е моментът, в който на преден план идва професионализма, индивидуалните комуникационни качества, научните знания и опитността.
Именно за тези качества поздравяваме фармацевтите, които са водещи в палитрата от умения на тези членове на обществото и струтуроопределящи елементи на здравеопазната система.
Честит празник!

Pin It on Pinterest