Българският еврокомисар Мария Габриел създава мрежа от млади посланици на Черно море

Черно море е богатство.

С научните изследвания, иновациите и сътрудничеството, можем да го превърнем в естествена лаборатория за технологии и иновации. В този контекст, ключова е ролята на младите хора и милионите граждани в региона, чието ежедневие е свързано с богатото биоразнообразие, но и с предизвикателствата, на които трябва да бъде отговорено. Стратегическата програма за научни изследвания и иновации за Черно море е успешен пример за приноса на науката при намирането на ефективни решения.“ Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел при откриването на видеоконференцията „Научни изследвания и иновации в Черно море: Ангажиране на следващото поколение за постигане на здравословно, устойчиво и по-ценено Черно море“.

По повод Международния ден на Черно море (31 октомври), участниците във форума, организиран в рамките на проекта „Black Sea CONNECT“ по програма „Хоризонт 2020“, обсъдиха изпълнението на Стратегическата програма за научни изследвания и иновации за Черно море. Ключовият момент бе обявяването от комисар Мария Габриел на създаването на мрежа от млади посланици на Черно море. Инициативата разчита на младите хора и техните идеи и принос за възстановяване на черноморското биологично разнообразие, подобряване екосистемата на региона и качеството на живот.

Мрежата от млади посланици на Черно море, която създаваме, има призвание не само да се превърне в платформа за обмен на знания и добри практики, но и да позволи лидерство в областта на науката и иновациите за младите научни изследователи. Имаме нужда от тяхната ангажираност, активно участие и творчество. Те могат да допринесат съществено за отговор на предизвикателства като връзката между наличната информация и нейното споделяне и разпространение, взаимодействието между традиции, култура и намирането на общите решения, нуждата от младо поколение със знания за Черно море и неговото устойчиво развитие“, коментира Мария Габриел.

Българският еврокомисар очерта и възможностите в рамките на новото Европейско научноизследователско пространство. Тя открои конкретни мерки като ERA4You в подкрепа на млади изследователи и таланти, създаването на мрежа от цифрови хъбове и стратегията за разширяване Widening 2.0 за намаляване на различията и подобряване на достъпа до отлични научни постижения. Други примери са мисиите в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ и по-специално мисията за „Здравословни океани, морета, крайбрежни и вътрешни води“.

„Нашата амбиция е възстановяване на европейските океански, морски и сладководни екосистеми до 2030 г. За да я постигнем, е необходимо да ангажираме и европейските граждани чрез образование, обучение и култура. Работим за създаването на програма „син Еразъм+“ , инициатива Digital Twin – онлайн платформа за взаимодействие между науката и гражданите, и програма за развитие на устойчив туризъм в Черноморския регион“, информира Мария Габриел.

В заключение, българският еврокомисар отбеляза колко е важно да си взаимодействат бъдещата програма „Хоризонт Европа“ и другите европейски фондове. Тя очерта перспектива за бъдещо разширяване на мрежата на младите посланици за Черно море с вече съществуващи такива, каквато е мрежата за Атлантическия океан. Двете заедно могат да допринесат за реализиране на мисията за здравословни океани, морета и вътрешни води по „Хоризонт Европа“.

Pin It on Pinterest