Бъдещите отношения между ЕС и ОК: оценка на преговорите относно новото партньорство

В резолюция,която ще бъде гласувана в четвъртък, евродепутатите ще направят преглед на напредъка,постигнат по време на преговорите между ЕС и Обединеното кралство относно новото партньорство

Проектът на резолюция е подготвен от членовете на ЕП в парламентарните комисии по външни работи и международна търговия, в сътрудничество със специализирани комисии и координационната група на Европейския парламент за Обединеното кралство. Текстът отново настоява за спазването на споразуменията, подписани от ЕС и Обединеното кралство през декември 2019 г., и потвърждава подкрепата на ЕП за главния преговарящ от страна на ЕС Мишел Барние.

Бързи факти

ЕС възнамерява да превърне Политическата декларация – договореният текст относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, в правен документ. Евродепутатите също така продължават да следят отблизо цялостното изпълнение на Споразумението за оттегляне, което определя правилата за излизането на Обединеното кралство от ЕС. Настоящият преходен период може да бъде удължен с една до максимум две години, ако двете страни се споразумеят за това най-късно до 30 юни.

Pin It on Pinterest