Атанас Костадинов: Вотът на недоверие е тест- кои са опозиция, кои подкрепят управляващите

10 годишно управление в сектори води, отпадъци, въздух, доведоха до тези трагични резултати, срам за България

„Вотът на недоверие е изключителен тест, който ясно показва кои са опозиция, кои подкрепят управляващите и какви са действията или бездействията на всички политически сили“, заяви Атанас Костадинов, депутат на ПГ на „БСП за България“ за Канал 3.

Той допълни, че не смята за коректно и оправдано Нено Димов да е единственият отговорен. Съгласи се, че той носи тежка и сериозна отговорност, но добави, че цели 7 министерства имат връзка и отношение по темата с управлението на водите. Костадинов смята, че трябва  да се обърне внимание на действията на изпълнителната власт и прокуратурата покрай внасянето на вода на недоверие. Според него чрез вота са принудени всички министерства да започнат да публикуват нови наредби, наръчници, информация и регламенти за справяне с водната криза, така и с боклуците. Самата смяна на Нено Димов е пак заради вота.

„10 годишно управление в сектори „води“, „отпадъци“, „въздух“, доведоха до тези трагични резултати, срам за България. В момента се взимат спешни и радикални мерки, без да се оцени внимателно последващият ефект от взиманите сега мерки. Така не се управлява – държава, воден сектор, процеси“, изказа своите възмущения депутатът на левицата.

„Не сме против  спешните мерки, но прехвърлянето на едни води от един воден басейн към друг, според всички тълкувания по темата за водите, е ясен сигнал за сериозна криза. Това е крайно решение, което създава дисбаланс и така ще се създаде поредната криза“, смята Костадинов.

Според него в 21-ви век да не се спазва рамкова директива за управление на водите и те да не се управляват единно, е сериозна грешка. „Не смятам за подходящо създаването на ВиК холдинг. От 66 водно-стопански оператори в България, 36 нямат държавно участие. Изчисленията показват, че близо 60% от тези предприятия остават извън обхвата на този холдинг, като едва 14% са изцяло държавни“, каза депутатът на „БСП за България“.

„Нашето предложение е да се създаде единен орган за управлението на водите, но по смисъла на рамковата директива, което обаче не означава холдинг. Във водния сектор има четири водни отрасъла – „ВиК“, „хидроенергетика“, „хидромелиорации“, „вредно въздействие от водите“. Докато не се направят стратегиите за всеки един отрасъл и съответно им отраслово законодателство, е напълно безсмислено да се прави „шапка на шапката“ и към нея да се прешиват закони. И към момента агенция „ВиК“ е държавна, към структурата на министерството на регионалното развитие и благоустройство. А това, което Министерски съвет не казва, е че трябва да се спре водоснабдяването от язовир „Студена“, тъй като водното количество в него е близко до мъртвия минимум от 10%“, допълни Костадинов.

Pin It on Pinterest