Анализ на ефективността на ваксините като мярка за намаляване разпространението на Ковид-19

 В началото на тази година започна ваксинирането по цял свят с няколко вида ваксини, съпровождано с агресивна рекламна кампания.

Твърди се, че единственият изход от кризата, причинена от Ковид, е да се ваксинират поне 70% от населението – така ще се придобие общ имунитет и ще се спре разпространението на вируса. 

Агресията стигна до принудително ваксиниране на медици и учители в различни държави, а в някои страни достъп до ресторанти и дори хранителни магазини имат само притежатели на т.нар. ваксинационен паспорт.

Екип на Възраждане изготви анализ на редица официални данни с цел да установи дали ваксинацията води до по-ниско разпространение и по-ниска смъртност от вируса. В тази статия ще разгледаме част от основните изводи. Данните са от основния официален източник https://ourworldindata.org/covid-vaccinations. Анализират се основните показатели около Ковид-19 и промяната им след успешно проведена ваксинация на голяма част от населението в някои държави.

Как се променя разпространението на вируса преди, по време на и след ваксинация? 

Този въпрос е важен, за да се определи има ли смисъл в опитите за ограничаване правата на неваксинираните под претекст, че са по-опасни от ваксинираните и разпространяват вируса. Първият пример е Израел, където още през март т.г. над 50% от населението беше ваксинирано с две дози, а към настоящия месец септември близо 70% са ваксинирани с две дози, а около 30% са вече ваксинирани и с трета доза. В същото време Израел има рекорден брой заразени към момента – 10 000 случая на седмична среднодневна база.

Подобна е ситуацията и в САЩ. Там през изминалия месец август бе достигната бройката от 50% ваксинирани с две дози, а в началото на септември има по 150 хиляди заразени на ден.

Ситуацията не е по-различна и в Европа. Разпространението на вируса през 2020 и 2021 година е много подобно и не се влияе от поставените ваксини в периода между януари 2021 и септември 2021 година.

Заключение: Ваксинацията не води до по-слабо разпространение на вируса и ваксинираните не осигуряват групов имунитет в държави с висок дял на ваксинирани. Ваксинираните са преносители на вируса в не по-малка степен от неваксинираните и няма обективна причина да се разделя населението на ваксинирани и неваксинирани, както и да се принуждават определени съсловия да бъдат ваксинирани. Ваксинацията е личен избор и не следва да бъде принудително налагана, особено при липса на доказателства, че подпомага общото здраве на нацията.


Как влияе ваксинацията на смъртните случаи от Ковид-19? 

Този въпрос е важен, за да се анализира втората опорна точка на официалната версия, която, след като се оказа, че ваксините не осигуряват общ имунитет, се аргументира с това, че те спасяват човешки животи и разболелите се ще прекарат вируса по-леко. Ще погледнем отново Израел, като държавата, давана най-често за пример относно ваксинационната си кампания. Ще разгледаме два основни показателя: смъртни случаи дневно и процент смъртни случаи спрямо брой заразени. В началото на м. септември 2020 година в Израел се отчитат по 30 смъртни случая на ден, а в началото на септември 2021 година при 70% ваксинирани има отново 30 смъртни случая на ден. Подробните данни може да видите на графиката, но есенният сезон започва по същия начин както предходната година. След няколко месеца ще можем да направим точно сравнение между миналата и тази година, но за момента данните са сходни. 

Вторият показател потвърждава наблюдението,че смъртността спрямо общия брой случаи в Израел преди ваксинацията е била около 0,7% (изключение са първите два месеца на пандемията, когато достига 1,6%). За периода от август 2020 г. до март 2021 г., когато ваксинацията достига над 50%, смъртността е между 0,6% и 0,8%. След март 2021 г. не се наблюдава особена промяна на смъртността и тя запазва същите нива. В предстоящия зимен период ще се установи има ли значителна промяна в този показател, но през летните месеци такава тенденция не се наблюдава.    

Подобна е картината и в САЩ, където при 50% напълно ваксинирани зимният сезон започва с повече смъртни случаи от същия период на миналата година. През периода август-октомври 2020 г. смъртните случаи на ден достигат до 1 000, докато в края на август и началото на септември 2021 г. смъртните случаи са 1 500 на ден. 

Вторият показател на смъртност спрямо общ брой случаи също не търпи особено изменение по време на ваксинацията, като запазва нива между 1,6% и 1,8% за 2021 г. Наблюдава се лека тенденция към понижаване на показателя през септември 2021 г. до 1,6%, но такава е била тя и през януари 2021 г., когато ваксинирани на практика няма. Отново данните от следващите месеци ще бъдат необходими за по-точен анализ, но към днешна дата не се наблюдава никаква значима тенденция за намаляване на смъртните случаи спрямо общия брой заразени.

България от своя страна е пълната противоположност по отношение на броя ваксинирани, като към септември т.г. има едва 17% напълно ваксинирани. В същото време новите случаи следват същата тенденция като при Израел и САЩ, но в по-малки размери.

На следващата графика е направено сравнение на новите случаи между България, Израел и САЩ, като данните са отнесени към броя на населението. България достига до 200 заразени на 100 хиляди души, докато САЩ достигат 500 заразени, а Израел над 1 000 заразени на 100 хиляди. Тези данни могат дори да създадат предположение, че ваксинацията води до по-високо разпространение на вируса, като потенциалните причини трябва да се разгледат в отделен анализ.

По отношение на смъртността България не се справя никак добре (около 4%), но причината е предимно в зле функциониращата здравна система. От статистическа гледна точка тенденцията е подобна на тази в Израел и САЩ – и в трите държави смъртността не се променя през 2021 г. въпреки коренно различната успеваемост на ваксинационните кампании.


Заключение: Ваксинацията не води до по-малко смъртни случаи, нито до по-малка смъртност спрямо общия брой заразени. Това прави принудителната ваксинация и разделянето на обществото на ваксинирани и неваксинирани още по-необосновани.

Обобщено, официалните данни към момента не подкрепят твърденията, че ваксинацията предотвратява разпространението на вируса или има значително влияние върху смъртността. Следователно всякакви принудителни мерки за ваксинация на населението са ненужни. Възраждане осъжда всяко ограничаване на човешките права, гарантирани от Конституцията на Република България, и заявява, че ще използва целия си наличен ресурс, за да се противопостави на опитите за разделение на обществото на ваксинирани и неваксинирани, принудително ваксиниране или ограничаване достъпа на неваксинирани до нормален живот.

На 11 септември от 12:00 ч. на пл. “Народно събрание” в София организираме протест срещу ограничителните мерки и принудителното ваксиниране. Призоваваме всеки, който цени човешките права и свободи, да се присъедини към нас и да защити бъдещето на България!

Pin It on Pinterest