Альоша Даков: Проектът за RDF инсталация има застраховка – правителството е готово на всяка цена да го реализира

Столична община има възможно най-неефективната система за управление на отпадъци. Това каза общинският съветник от БСП Альоша Даков, който е заместник- председател на Комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори.

„Това се потвърждава от анализ, финансиран от Европейската инвестиционна банка, на разходите, които заплащат столичани през такса смет за събиране, транспортиране и обезвреждане на един тон битов отпадък. Размерът на тези разходи е значително по-висок от това, което заплащат гражданите на редица европейски столици“, посочи той.

Даков заяви, че още преди две години е изразил силно безпокойство от анализа „разходи – ползи“ по проекта за изграждане на инсталацията за RDF гориво. „Консултантът е коментирал един безспорен факт – не всички средства, които гражданите и бизнесът на София заплащат за такса смет, се разходват за дейности, за които това е допустим- събиране, транспортиране, управление на отпадъците и поддържане на чистотата на обществените площи, каза той – Това е силно притеснително. Надявам се този анализ да стане публично достъпен за общинските съветници и за гражданите.“

Общинският съветник от БСП припомни, че този проект има една много интересна застраховка – решение на Министерски съвет от края на 2018 г. Според него правителството на Република България е готово да похарчи парите на всички данъкоплатци за изграждане на точно това съоръжение, точно на тази стойност, точно на това място, независимо от мнението на компетентния орган – Европейската комисия.

„Това е изключително странен пример за взаимодействието между местната и изпълнителната власт. Независимо дали ще бъде финансиран, ръководеното от премиера Борисов правителство на Република България е готово на всяка цена да похарчи средства за реализиране на този проект“, заяви Альоша Даков.

Pin It on Pinterest