Airbnb изпълни исканията на ЕK и подобри услугите си в полза на потребителите

В резултат на преговорите между Европейската комисия и Airbnb, платформата е подобрила и изяснила напълно начина, по който представя офертите за настаняване на потребителите и тези оферти сега съответстват на стандартите, определени в правото на ЕС за защита на потребителите.

Промените са в отговор на призива на Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС от юли 2018 г.Основните подобрения и промени са следните:

  • При търсения на жилищно настаняване с избрани дати потребителите виждат общата цена на страница с резултати, включително всички приложими задължителни налози и такси (като например такси за обслужване, почистване и местни данъци). Понастоящем няма изненадващи задължителни такси, фигуриращи в страниците на по-късен етап;
  • Airbnb ясно разграничава дали дадена оферта за настаняване е пусната на пазара от домакин, който е частно лице, или от професионалист;
  • Airbnb предоставя на своя уебсайт леснодостъпна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове и цялата необходима информация във връзка с уреждането на спорове.

Pin It on Pinterest