АБВ представи на министър Рашков предложение за подобряване на ефективността на системите за превенция, готовност и реагиране при бедствия

Представители на ръководството и експерти на ПП АБВ представиха на министъра на  вътрешните работи предложение за подобряване на ефективността на системите за превенция, готовност и реагиране при природни и причинени от човека бедствия в Р. България.

На среща с министър Бойко Рашков те изложиха своите виждания за преструктуриране на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, за националната система 112, както за възстановяване на „Гражданска защита“.

Председателят на партията Румен Петков подчерта, че Борисов и Цветанов са нанесли най-тежки удари върху системата за защита на населението, ликвидирайки „Гражданска защита“. Разсекретените архиви на ЦРУ показват, че разузнавателното управление е имало интерес към Първо и Второ Главни управления по понятни причини, към ГСУ на ДС, също по понятни причини и към „Гражданска защита“, посочи той и добави, че това е оценка за качеството, защото „Гражданска защита“ е ползвана като източник за структуриране на техните организации за защита на населението.

Народният представител на АБВ с ПГ „БСП за България“ Владимир Маринов, в качеството си на доскорошен зам.-кмет на община „Родопи“, подчерта пред министър Рашков проблемите, които срещат представителите на местната власт във връзка с вменените им задължения при възникване на бедствени и аварийни ситуации и невъзможността от своевременна реакция за защита на гражданите.

Експертите на АБВ обясниха, че в страната не се поддържат в добро състояние колективните средства за защита, предназначени за населението при извънредни ситуации. На министър Рашков бе представено предложение със съответните организационни структури за създаване на самостоятелна държавна агенция  „Гражданска защита и пожарна безопасност“ към Министерски съвет, която да поеме цялостната дейност за управление както в мирно, така и във военно време по защита на населението.

Pin It on Pinterest