Общество

Знаехте ли, че Ленин не е управлявал официално Съветска Русия?

Когато болшевиките вземат властта в Русия през 1917 г., Владимир Ленин всъщност не става пълноправен лидер на новата съветска държава.

Вместо това той избира по-малко забележима позиция.

Като опитен лидер и нелегален революционер, Ленин предвидливо оставя мястото на официален лидер на съветската държава на другите. Каква позиция тогава заема? За да разберем този въпрос, е важно да разгледаме как Октомврийската революция радикално променя държавната система на Русия.

През октомври-ноември 1917 г. в Петроград (както е известен Санкт Петербург по време на Първата световна война) има две основни политически сили – Временното правителство, начело с Александър Керенски, което се помещава в Зимния дворец, и Петроградският военнореволюционен комитет, начело с Лев Троцки, който се помещава в сградата на института „Смолни“.

Болшевиките денонсират Временното правителство

Арестът на временното правителство

Арестът на временното правителствоМихаил Соколов

На 6-7 ноември 1917 г. Военнореволюционният комитет излиза с декларация, в която осъжда Временното правителство и неговите действия. Болшевиките завземат контрола над комуникационните центрове в целия Петроград, като превземат Централната телеграфна и телефонна станция. По същото време в пристанището на града пристига флотилия от 45 миноносеца, лоялни на болшевиките.

В ранните часове на 8 ноември 1917 г. Зимният дворец е щурмуван от революционерите, а Временното правителство е арестувано. В този момент в „Смолни“ вече е в ход Вторият общоруски конгрес на Съветите на работническите и войнишките депутати.

„Смолни“ през 1917 г.Свободни източници

Ленин предлага конгресът да избере Общоруски централен изпълнителен комитет – най-висшия държавен орган в страната – и също така да сформира временно работническо-селско правителство – Съвет на народните комисари.

Кой е официалният ръководител на Съветска Русия?

Непосредствено след свалянето на Временното правителство от власт на мястото на Руската империя се появява нова държава – Съветска Русия. От 1917 г. до 1922 г. тази държава се нарича Руска социалистическа федеративна съветска република. Вторият Общоруски конгрес на Съветите на работническите и войнишките депутати е нейният първи представителен орган, който избира членовете на двата основни държавни органа.

Владимир Ленин и Михаил Калинин

Владимир Ленин и Михаил КалининСвободни източници

Общоруският централен изпълнителен комитет е най-висшият орган в новата държава. Той е натоварен със законодателни и административни функции и първоначално е оглавяван от Лев Каменев, след това от Яков Свердлов (1917-1919 г.), а от 30 март 1919 г. – от Михаил Калинин. До смъртта си през 1946 г. Калинин формално е държавен глава.

Съветът на народните комисари е вторият по важност държавен орган, който притежава изпълнителната власт. Той на практика е правителството на Съветска Русия, а Владимир Ленин е председател на Съвета на народните комисари – което означава, че заема поста на министър-председател в Съветска Русия и СССР до смъртта си на 21 януари 1924 година.

Заседание на Съвета на народните комисари под председателството на Ленин (1927)

Заседание на Съвета на народните комисари под председателството на Ленин (1927)Дмитрий Кардовски

Строго погледнато, Ленин никога не е бил държавен глава в Съветска Русия и СССР. Той заема по-ниската длъжност на „министър-председател“, която му позволява да пропуска всички представителни и административни функции, които държавният глава е длъжен да изпълнява, включително да подписва множество документи. Вместо това Ленин може да прекарва времето си в изпълнение на важни функции по вземане на решения като ръководител на изпълнителната власт на съветската държава.

Тази тенденция продължава и в СССР. Йосиф Сталин и Никита Хрушчов никога не са заемали двете длъжности на формален ръководител на съветската държава – председател на Общоруския централен изпълнителен комитет (преди 1938 г.) и председател на Президиума на Върховния съвет (1938-1989 г.).

Владимир Ленин в

Владимир Ленин в „Смолни“Свободни източници

Леонид Брежнев е първият формален и фактически ръководител на СССР, тъй като е едновременно лидер на Комунистическата партия на Съветския съюз и председател на Президиума на Върховния съвет.

автор: ГЕОРГИ МАНАЕВ

източник: bg.rbth.com

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest