Защо чукчите си разменят жените

Този брачен обичай днес може да ни се стори плашещ и развратен.

Но малките народи, и в частност чукчите, виждат много плюсове в него.

Чукчите са коренен народ от Далечния север и живеят по законите на левирата. Това е брачен обичай, при който, ако мъжът умре, грижата за семейството му трябва да се поеме от неговия брат или друг близък роднина на загиналия. Той трябва да се ожени за вдовицата и да осинови децата.Чукчи край входа на жилището си, 1901

Чукчи край входа на жилището си, 1901Sputnik

Но това е само част от брачните традиции. На практика, дълго време този народ смята груповия брак за нещо напълно нормално: когато женените мъже си разменят жените със своите близки приятели или далечни роднини.

Как е устроен груповият брак

Чукчите наричат това „приятелство по жена“ или невтумгит. При този обичай, мъжете сключват помежду си договор за приятелство, който дава на всяка от страните в договора право на жената на своя приятел. Самото сключване на договора се оформя като ритуален брак: с помазване с кръв и жертвоприношение.Чукотка, 1968

Чукотка, 1968Лев Устинов/Sputnik

В груповия брак могат да участват както две, така и повече двойки. Основното условие е разделното стопанство (да живеят в различни номадски селища), липса на роднинска връзка и горе-долу еднаква възраст. Родните братя не могат да сключват подобни договори. Те са забранени и за хора от различни поколения.

Смяната на жените се случва сравнително рядко – при пътуване до бивака на „приятел по жена“. Всеки мъж взема жената на другия, живее с нея няколко месеца и я връща обратно на мъжа (макар че има и случаи, в които си я оставя). Всички членове на това голямо колективно семейство се смятат за равноправни роднини, отговарят един за друг в еднаква степен, а всички родени от това „приятелство по жена“ деца се смятат за родни братя и сестри, които не могат да имат интимни отношения. Разделено остава само имуществото: децата от груповия брак не могат да претендират за него и „другарите по жена“ нямат никакво общо имущество.

Дълго време, чак до средата на XX в. чукчите смятат, че за този брачен обичай има сериозни основания.

Изгодно оцеляване

Чукотско семейство, 1987

Чукотско семейство, 1987Sputnik

Оцеляването и продължаването на рода са основната задача на номадските общества. Чукчите са принудени да оцеляват при много сурови условия. В тази ситуация им е по-изгодно да живеят в големи групи: големият брой участници в разширяването на семейството увеличава шансовете за оцеляване, затова за слабите или бедните е изгодно да се присъединят към обезпечените си съродственици. А раждането на всяко дете в тундрата е голямо щастите за чукчите и не е толкова важно кой е биологичният родител. За детето се грижат всички заедно, както в първобитните общества.

Размяна на стоки и създаване на мрежи

1910

1910Библиотека на Конгреса

Руският етнограф Константин Куксин отбелязва, че това „побратимяване“ е изгодно за обмена на стоки в суровите северни условия: колективни бракове често се сключват между представители на различни „професии“ – морски ловци, еленовъди и т.н. Това превръща подобно семейство в силно независим конгломерат.

Етнографите наблюдават и случаи, в които чукчите предлагат жените си за едно нощ на чужденци в замяна на някакви предмети (например тютюн или накити за жените) или в знак на дружелюбност. Всички наблюдатели отбелязват, че жената няма нищо против. В списание „Полярна звезда“ през 1924 г. в няколко броя излизат очерци за живота на коренното население на Чукотка, където се описва обичаят невтумгит: „Мирогледът им за семейните връзки е много прост. Чукчата, например, предлага жена си на скъп гост, а през това време самият той отива да се поразходи по брега. Те нямат собственическо отношение към жената или към мъжа“.

Замяна на левирата

1910

1910Библиотека на Конгреса

В отношения на невтумгит като цяло влизат основно мъжете, които нямат по-млади кръвни роднини по мъжка линия. Защото, ако умрат, жена им и децата им ще загубят своя покровител и човек, който им осигурява прехраната. В този план невтумгитът служи като замяна на институцията на левриата – встъпвайки в такива отношения, жената няма да остане сама с деца на ръце насред тундрата.

Липса на деца

1889

1889Библиотека на Конгреса

Сериозна причина за групов брак е липсата на собствени деца при семейните двойки. Ако двойката няма собствени деца заради репродуктивна дисфункция на мъжа, то така жената ще има шанс да забременее.

„Семейство Антаку дълго нямали деца. Тогава те встъпват в отношения н аневтумгит със семейство Антолин. От този съюз се ражда син, а след това се раждат още две деца от самите Антаку. Когато при Антолин отива някой от синовете на Антаку, те го посрещат като собствено дете и са готови да му дадат всяко нещо, което си хареса. Ако от този съюз не се беше родил никой, родството между тези семейства нямаше да се образува“, пишат изследователите за един подобен случай в село Ваеги в Андирски район.

Здрав генофонд

2008

2008Сергей Гунеев/Sputnik

В малките общности създаването на голям брой нови комбинации е изгодно и в генетичен план. В противен случай, принудените да живеят в изолация от големия свят номадски малки народи могат да страдат от генетични проблеми. За да избегнат това, първобитните общества започват интуитивно да си осигуряват по-голямо разнообразие чрез такова смесване. Колкото по-разнообразни са двойките, толкова по-големи са шансовете потомството да бъде здраво и силно. По тази причина чукчите с охота канят чужденци да си разменят жените.

Кога свършва това

Сергей Гунеев/Sputnik

Докато в края на XIX в. груповият брак обхваща сериозна част от чукотските семейства, в средата на XX в. тази форма на съюз вече не съществува. Основната причина е преходът на чукчите към съвременен, уседнал начин на живот, глобализацията и развитието на народните занаяти. Много от преимуществата, които дават брачните обичаи, просто стават безсмислени. Например, еленовъдите в Далечния север се развиват по-интензивно от морските занаяти и размяната на жени с двойки, които се занимават с риболов, става неравностоен.

източник: RUSSIA BEYOND

Pin It on Pinterest