Общество

Заедно, за култура

Обстоен документ за позицията на ЮНЕСКО и Световната банка „Градове, култура, творчество: Използване на културата и творчеството за устойчиво градско развитие и приобщаващ растеж“ ще бъде представен днес, по време на Събитието на високо ниво на 21 май 2021 г. – Световния ден на културно разнообразие за диалог и развитие.

Проф.д-р Лидия Върбанова, Ръководител на магистърската програма по Мениджмънт в сценичните изкуства иивдустрии бе част от работната група по разработването на този важен документ, който предлага новаторска рамка за културата и творческия сектор, която интегрира творчеството в градското възстановяване и устойчивото развитие. Публикацията е достъпна тук https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377427.

През 2021 г. културата и творчеството трябва да бъдат в центъра на изграждането на нашите общества. Те разширяват възможностите за икономическа диверсификация и иновации, достоен труд, намаляване на бедността, климатични действия и равенство между половете. Културата е мостът между хората, планетата и просперитета, от който се нуждаем днес. Събитието ще акцентира върху конкретни стъпки за културния и творческия сектор, за да станат по-силни в „новото нормално“ след COVID-19. Присъединете се към този важен форум и си представете по-справедливо, творческо бъдеще: http://webtv.un.org/.

Вижте програмата тук: https: //en.unesco.org /…/ program _-_ high-level_event_on …

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest