Общество

За глобалната продоволствена сигурност

Обвинявайки Русия за продоволствената криза, Западът премълчава факта, че основните печеливши от поскъпването на храните и дестабилизирането на доставките им са най-големите западни корпорации в производството и търговията със селскостопански стоки.

Говорим за т.нар. „голямата четворка“ (американските Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, както и холандската Louis Dreyfus), които формират от 75% до 90% от световния стокообмен на агропромишления комплекс.

☝️ През фискалната 2022 г. само Cargill повиши продажбите си с 23% до 165 милиарда долара, регистрирайки рекорден нетен доход от 5 милиарда долара за същия период. Показателно е, че тези фирми крият информация за наличните запаси на пшеница и продават дозирано селскостопанска продукция. Това провокира страхове на купувачите за възможен недостиг.

⛔️ Изместването на Русия от световните хранителни пазари и нарастващата несигурност на тях създават благоприятни условия за западните корпорации за по-нататъшното извличане на допълнителни печалби.

✖️В същото време Европа не крие намерението си да получава селскостопански стоки от Африка на ниски цени, да ги преработва „в съответствие с екологичните стандарти“ и да ги доставя обратно като готов продукт с висока добавена стойност. Всъщност се предполага, че Африка се използва като източник на евтини суровини, за да се гарантира рентабилността на европейската производствена индустрия. Подобни процеси протичат и при износа на хранителни продукти от Украйна за ЕС (в резултат на това украинските зърнени храни – 70% на фураж и фуражна царевица – заляха пазарите на Източна Европа и поставиха местните фермери на ръба на оцеляването). Това е поредната форма на възпроизвеждане на неоколониалната зависимост.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest