Общество

XIV международен конкурс за детска рисунка – III кръг

Приключи гласуването за III кръг на Четиринадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“. /

Окончилось голосование за III круг Четырнадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.1 получила 90 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.1 получил 90 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.59  получила 40 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.59 получил 40 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.56 получила 33 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.56 получил 33 голоса

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.24 получила 140 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.24  получил 140 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.28 получила 63 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.28 получил 63 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.21 получила 16 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.21получил 16 голосов

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.2 получила 116 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.2 получил 116 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.6 получила 95 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.6 получил 95 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.1 получила 72 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.1 получил 72 голоса

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest