Общество

XIII международен конкурс за детска рисунка – I кръг

Приключи гласуването за I кръг на Тринадесетия международен конкурс „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“. /Окончилось голосование за I круг Тринадцатого международного конкурса „ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ“

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.1.1 получила 98 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.1.1 получил 98 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКИ № 1.1.7 и № 1.1.64 получили по 5 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНК № 1.1.7 и № 1.1.64 получили по 5 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 1.1.8 и 1.1.63 получили по 4 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 1.1.8 и 1.1.63 получили по 4 голоса

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.2.2 получила 11 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.2.2 получил 11 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 1.2.1 получила 5 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.2.1 получил 5 голосов

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.3.1 получила 57 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.3.1 получил 57 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 1.3.9 получила 8 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.3.9 получил 8 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 1.3.3 и 1.3.4 получили по 7 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНК № 1.3.3 и 1.3.4 получили по 7 голосов

#обичам моята Родина

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest