Общество

Xiaomi Corporation публикува своята първа Бяла книга за действия в областта на климата

Xiaomi Corporation представи първата си Бяла книга за действия в областта на климата, в която подробно описва многобройните начини, по които работи за смекчаване на изменението на климата. Алейн Лам Сай-вай, Вицепрезидент и Главен финансов директор на Xiaomi, представи Бялата книга по време на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP28), най-значимата среща на върха за климата през годината.

Документът описва подробно философията на Xiaomi за нулеви въглеродни емисии, включително използването на AI-захранващ AIoT (изкуствен интернет на нещата) за създаване на екологични продукти и устойчиви вериги за доставки. Целта на компанията е да улесни прехода към нулеви въглеродни емисии за индустриите и обществото като цяло.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest