XI международен конкурс за детска рисунка –финален кръг

Приключи гласуването във финалния кръг на Единадесетия международен конкурс “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”.

/Окончилось голосование в финальном кругу Одиннадцатого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”.

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.6. получила 299 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.1.6. получил 299 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 4.1.132. получила 256 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 4.1.132. получил 256 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 6.1.5.  получила 193 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.1.5. получил 193 голоса

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 6.2.11 получила 843 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.2.11 получил 843 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.92 получила 573 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.2.92 получил 573 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.22. получила 389 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.2.22. получил 389 голосов

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.16. получила 159 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.3.16. получил 159 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 6.3.30. получила 117 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.3.30. получил 117 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.13. получила 96 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.3.13. получил 96 голосов

Pin It on Pinterest