Вижте единствената конструктивистка жп гара в Русия

Гарата е наскоро реновирана и заживява нов живот, като запазва историческите си корени.

Конструктивистка жп гара се появява в град Иваново (на 300 км североизточно от Москва) през 1930-те години. Става известна като единствената голяма жп гара в страната, изградена в конструктивистки архитектурен стил.

Конструктивистката архитектура подчертава утилитарния характер на сградите: всеки елемент от цялото трябва да има цел. Старата жп гара обаче губи първоначалния си облик, тъй като в миналото е преустройвана многократно: няма ги оригиналните прозорци, появяват се нови колони и голямата зала е разделена на две отделни, по-малки зали.

Като цяло старата сграда изглежда скучна и мрачна.Варвара Гертие/Sputnik

През 2018 г. историци и архитекти обединяват усилията си, за да пресъздадат първоначалния вид на зданието, но и да го модернизират и освежат. Финалният проект е компромисен: новият дизайн използва оригиналните конструктивистки идеи на първите архитекти на сградата, но също така включва съвременни архитектурни решения и тенденции.Андрей Сафонов/visitivanovo.ruАндрей Сафонов/visitivanovo.ruАндрей Сафонов/visitivanovo.ru

Например архитектите отделят повече пространство пред сградата за пешеходци за сметка на алеята. Освен това променената жп гара се сдобива с по-удобни рампи за хора с увреждания и по-удобен вход.Варвара Гертье/visitivanovo.ruВарвара Гертье/visitivanovo.ru

Фасадата на сградата също претърпява основен ремонт. Въпреки че запазва първоначалния си конструктивистки вид, външният ѝ облик вече е по-жизнен и модерен в сравнение с това, което е в миналото.Андрей Сафонов/visitivanovo.ruАндрей Сафонов/visitivanovo.ruВарвара Гертье/visitivanovo.ru

Дизайнерите сменят и столовете в основната зала с пейки, оригинално решение, използвано по време на строителството, въпреки новите вградени електрически контакти.Андрей Сафонов/visitivanovo.ruВарвара Гертье/visitivanovo.ru

В основната зала колоните са украсени с интересни шарки, обновен е и дизайнът на пода.Варвара Гертье/visitivanovo.ruВарвара Гертье/visitivanovo.ru

Сега в залата има тъкачен стан, който служи като декоративен елемент, а също и като символ на града.Варвара Гертье/visitivanovo.ru

Съветските стенописи са възстановени в първоначалния им вид, включително сърпа и чука, известният съветски символ, изразяващ пролетарскара солидарност.Варвара Гертье/visitivanovo.ruАндрей Сафонов/visitivanovo.ru

Въпреки че символът не е държавна емблема съвременна Русия, дизайнерите решават да го оставят такъв, какъвто е заради автентичността на жп гарата.Андрей Сафонов/visitivanovo.ru

Pin It on Pinterest